Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) – Zaburzenia spowodowane urazem psychicznym, w których następuje zmiana lub zanik integracji pomiędzy poczuciem tożsamości, wrażeniami, kontrolą ruchu i wspomnieniami, a zdolność do ich świadomej kontroli jest ograniczona. Najczęściej trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, a dłuższy czas trwania zmniejsza szanse ustąpienia. Chory przejawia dużą skłonność do unikania i zaprzeczania.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 132-133 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa