Zaburzenia lękowe uogólnione – Zaburzenie trudne do zdiagnozowania ze względu na niewielką swoistość objawów, które mogą przypominać np. zamartwianie się osoby zdrowej. W zaburzeniu lękowym uogólnionym, to „zamartwianie się” ma jednak charakter nadmierny, pojawia się często bez powodu, a chory może mieć znaczne problemy z jego opanowaniem. Do innych objawów należą przewlekła nerwowość i pobudzenie, problemy z koncentracją, zaburzenia snu, drażliwość, znużenie, a rzadko lub w ogóle – napady paniki. Pojawia się znacznie częściej u kobiet, dotycząc 9 proc. populacji dorosłych osób i trwa co najmniej 6 miesięcy.

James Morrison: DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 214-217.