Zaburzenia lękowe – to zaburzenia psychiczne, związane z nadmiernym niepokojem. Zaburzenia lękowe mogę powstawać pod wpływem wielu czynników, między innymi w grę wchodzić mogą czynniki genetyczne. Większość osób z zespołem lęku napadowego i wieloma innymi zaburzeniami lękowymi cierpi na wrodzoną wiotkość stawów, prawdopodobnie oba schorzenia są pod kontrolą genów znajdujących się w tej samej części chromosomu 15.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str.   380-381