Zaburzenia nastroju – to grupa zaburzeń psychicznych cechujących się długotrwałymi ochyleniami w nastroju i reakcjach afektywnych. Zaburzenia nastroju to przede wszystkim zaburzenia związane z obniżonym nastrojem – depresja, czyli choroba afektywna jednobiegunowa, sezonowe zaburzenie afektywne (SAD), a także choroba afektywna dwubiegunowa, w której występują zarówno epizody depresji – obniżonego nastroju –  jak i manii albo hipomanii, czyli nastroju podwyższonego – nadmiernej aktywności, wesołkowatości, zawyżonej samooceny, gadatliwości i osłąbienia zahamowań, który może prowadzić nawet do sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia pacjenta i osób w jego otoczeniu.  Zaburzenia nastroju mogą także współwystępować z objawami psychotycznymi, co jest ważne przy diagnostyce różnicowej schizofrenii.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 464-475, 477