Zaburzenia nastroju – Grupa zaburzeń, charakteryzujących się zmianami afektu lub nastroju, a także towarzyszącym im zmianom aktywności, o możliwym różnym stopniu natężenia. Obejmują spektrum zaburzeń od tych związanych z obniżeniem aktywności (zaburzenia depresyjne), po te z aktywnością wzmożoną (zaburzenia maniakalne). Wyróżnia się także stan pośredni zwany hipomanią, często występujący jako przejściowy między jednym biegunem, a drugim. Zaburzenia z tej grupy mają zazwyczaj charakter nawracający, jednak u znacznej liczby chorych pojawia się tylko jeden epizod w życiu.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s.102 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa