Zanieczyszczanie się kałem nieorganiczne – dziecko oddaje stolec w miejscach i sytuacjach, które w obrębie jego kultury nie są do tego przeznaczone. Czasem rozprowadza go po ciele lub otoczeniu. Przyczyną może być brak treningu, lub efektów treningu czystości, spowodowane niechęcią do podporządkowania się rodzicom, lub nieosiągnięta jeszcze umiejętnością kontroli zwieracza. Może wynikać także z zalegania mas kałowych.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 235-236 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa