Zespół uzależnienia – Zespół zjawisk, charakteryzujący się dominującą nad innymi elementami życia silną potrzebą lub przymusem przyjmowania substancji. Zmiany fizjologiczne, poznawcze i behawioralne sprawiają, że osoba uzależniona nie ma lub ma niewielką kontrolę nad sposobem i ilością przyjmowanej substancji. Przy długotrwałym przyjmowaniu środka wytwarza się tolerancja, a odstawieniu go towarzyszy tak zwany zespół abstynencyjny, związany z szeregiem objawów fizjologicznych. Zależność może powrócić nawet po długim okresie izolacji. Przyjmowanie substancji nie zostaje przerwane nawet wtedy, gdy w wyraźny sposób powoduje utratę zdrowia. Często przebiega ono w podobny, rytualny sposób. Następuje degradacja sytuacji społecznej chorego, który zaniedbuje inne sfery życia. Zespół uzależnienia diagnozuje się również w przypadku osób trwających w abstynencji.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 73-74  Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa