Zogniskowany wywiad grupowy – jest klasyczną metodą jakościową w badaniu rynku. Zogniskowany wywiad grupowy jest przeprowadzany z niewielką grupą badanych osób (zazwyczaj 8-12 os.) w strukturze odgórnie zaplanowanej w formie scenariusza, według którego prowadzi się rozmowę na zadany temat. Spotkanie takie trwa najczęściej jedną do dwoch godzin, czuwa nad jego przebiegiem moderator, który także kieruje procesem grupowym i odpowiada za wprowadzenie wszystkich istotnych zagadnień w obręb dyskusji. Zogniskowany wywiad grupowy dobrze przeprowadzony to taki, w którym uczestnicy bezpośrednio ze sobą rozmawiają. Ta forma badania rynku składa się najczęściej ze stałych elementów. Przykładowy scenariusz obejmujący proces tworzenia reklamy:

– wprowadzenie

– ćwiczenia projekcyjne

– ekspozycja projektu reklamy

– spontaniczne reakcje

– zapamiętywanie

– rozumienie

– interpretacja

– wizerunek marki

– cechy odróżniające.

Analiza danych zebranych przez zogniskowany wywiad grupowy wymaga dokładnego spisania wszystkiego, co było powiedziane, oraz nadanie informacją struktury i sensu, dzięki czemu możilwe jest sformułowanie właściwych wniosków przez moderatora.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 164-165