Związek liniowy versus związek krzywoliniowy – psycholog, przystępując do oceny siły związku między zmiennymi ilościowymi powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ów związek ma charakter liniowy. Związek liniowy może być badany za pomocą współczynnika korelacji r-Pearsona, którzy mierzy jakość dopasowania prostej wyznaczonej metodą najmniejszych kwadratów do danych empirycznych. Jeżeli występuje związek krzywoliniowy to konieczne jest odwołanie siędo współczynnika korelacji krzywoliniowej – stosunku korelacyjnego. W przypadku niejasnej sytuacji typu związek liniowy versus związek krzywoliniowy analiza wariancji w układzie grup zrandomizowanych umożliwia określenie, która metoda jest w tym momencie lepiej dopasowana.

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 250