Związek skojarzeniowy – to w założeniach na temat organizacji wiedzy w strukturach sieciowych Collinsa i Loftusa (1975) czynnik decydujący o połączeniach pomiędzy elementami wiedzy w sieci semantycznej. Związek skojarzeniowy stoi za tym, że bardziej typowe obiekty są prędzej identyfikowane jako przynależne do kategorii.

 

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 154, 662