Cewa nerwowa – to wczesny etap rozwoju układu nerwowego u ludzi. Cewa nerwowa powstaje około drugiego tygodnia ciąży – powierzchnia grzbietowa zarodka grubieje, brzegi unoszą się, zwijają, a następnie łączą się ze sobą. Cewa nerwowa później chowa się pod powierzchnie skóry, z jej przedniej części powstają trzy pęcherzyki – tyłomózgowie, śródmózgowie i przodomózgowie, a z reszty rozwija się rdzeń kręgowy. W środku cewy rozwija się kanał środkowy rdzenia kręgowego oraz cztery komory mózgu. Cewa nerwowa zawiera wewnątrz płyn, który później staje się płynem mózgowo-rdzeniowym.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 108-109