Determinizm biologiczny – skrajna orientacja badawcza, zakładająca, że biologiczne czynniki w całkowity sposób warunkują sposób, w jaki kształtuje się życie psychiczne jednostki. Determiniści biologiczni dewaluują ewentualne znaczenie wpływów kulturowych, czy społecznych. W psychologii szczególnie intensywnie funkcjonowała perspektywa deterministyczna w kontekście wpływu genetyki lub czynników ewolucyjnych.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 356.