Dyspozycje wtórne – w cechowej teorii osobowości Allporta to dyspozycje wtórne stanowią obok cech dominujących i głównych trzecią, podstawową grupę cech. Charakteryzuje je najmniejszy stopień spójności wewnętrznej oraz najniższy poziom widoczności.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 237.