Heurystyka dostępności – polega na tendencji do oceniania częstości albo prawdopodobieństwa zdarzenia na podstawie łatwości, z jaką jesteśmy w stanie podać przykłady danego wydarzenia. Heurystyka dostępności często prowadzi do konstruowania prawidłowych ocen, gdyż częściej napotykane wydarzenia są lepiej dostępne pamięciowo (łatwiej można je sobie przypomnieć). W niektórych przypadkach jednak dochodzi do błędów, gdy wydarzenia obiektywnie rzadziej występujące cieszą się większym zainteresowaniem np. ze względu na spektakularność. I tak na przykład znacznie więcej ludzi boi się latać samolotami niż jeździć samochodem, chociaż więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych. Heurystyka dostępności powoduje zawyżenie ryzyka związanego z lataniem samolotami, gdyż katastrofy powietrzne są dużo bardziej widowiskowe i dramatyczne, a więc łatwiej zapadają w pamięć.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 81-82