Jądro pasma samotnego – (NTS) to obszar rdzenia przedłużonego, który otrzymuje sygnały z receptorów smakowych. Jądro pasma samotnego jest elementem tzw. drogi smakowej – stąd informacje o bodźcach smakowych są przesyłane do mostu, bocznego podwzgórza, ciała migdałowatego i jądra brzuszno-bocznego.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 212, 311