Kondensacja – określenie używane w psychoanalitycznej analizie marzeń sennych. Kondensacja to mechanizm kształtujący treść marzenia sennego, będący przeciwieństwem mechanizmu rozproszenia. Kondensacja polega na przypisaniu wielu niezależnych znaczeń jednemu obiektowi (słowu, osobie, etc.), które wymagają dalszego, indywidualnego rozwinięcia. Dzięki temu treść zagrażająca śniącemu nie jest dana bezpośrednio, a zatem szansa na natychmiastowe odkodowanie jej jest znikoma.

Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011, s.411-412