Marka polityczna – to pojęcie odnoszące się do licznych analogii pomiędzy zachowaniem wyborcy i konsumenta. Marka polityczna funkcjonuje w podobny sposób jak marka konsumencka. „Produkty polityczne” są wprowadzane na rynek, reklamowane za pomocą marktetingu politycznego, tak aby sprzedać je z zyskiem – do konsumentów informacji politycznej, wyborców. Marka polityczna wiąże się z takimi pojęciami jak identyfikacja partyjna, socjalizacja polityczna i wizerunek marki.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 255-256