Rozwój psychoseksualny – jest opisany w teorii popędów Z. Freuda i składa się z kilku następujących po sobie stałych faz, różniących się rozłożeniem energii libidialnej w różnych, charakterystycznych dla każdej sferach erogennych. Rozwój psychoseksualny zachodzi równolegle ze zmianami poziomu organizacji instancji psychicznych – jest związany z powstawaniem ego i superego, a także z ich ewentualnymi fiksacjami. W toku rozwoju następuje przekierowywanie libido z ciała dziecka w kierunku innych osób – przede wszystkim rodziców, zaś w okresie dojrzewania (fazie genitalnej) w stronę osób płci przeciwnej. Rozwój psychoseksualny może zostać zaburzony w wyniku wewnętrznej (ze strony superego) bądź zewnętrznej (ze strony rodziców) przeszkody w zaspokojeniu popędu libidalnego. W takiej sytuacji dochodzi do konfliktu, a następnie wyparcia, co prowadzi do fiksacji danej części popędu seksualnego. Część libido, która uległą zablokowaniu nie rozwija się dalej, ale pozostaje w psychice w prymitywnej formie, co odbija się na życiu seksualnym i/lub charakterze danego człowieka.

Literatura:

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016) Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, str. 107