Teoria retinex – jest jedną z koncepcji widzenia barwnego. Teoria retinex powstała w odpowiedzi na potrzebę ujęcia zjawiska stałości barw. Stałość barw jest zdolnością do rozpoznawania koloru przedmiotu pomimo zmiany sposobu w jaki pada na niego światło. Rozpoznawanie kolorów możliwe jest dzięki porównywaniu ich z innymi, wymaga porównania wszystkich przedmiotów w polu widzenia.Teoria retinex mówi, że kora mózgowa porównuje informacje z różnych części siatkówki, żeby określić jasność i barwę w każdym z obszarów. Koncepcja ta wskazuje, że percepcja wzrokowa to coś więcej niżtylko pobudzenie siatkówki – to także specyficzny typ procesu rozumowania.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 154-155