Teoria sieci uwagi
teoria sieci uwagi, teoria utrzymująca, że uwaga zależy od trzech oddzielnych, ale oddziałujących ze sobą sieci neuronowych: sieci alarmowej lub czujności, sieci orientacji i selekcji oraz sieci wykonawczej i konfliktowej. Teoria została zbadana przy użyciu technik neuroobrazowania i szeregu testów eksperymentalnych.