Zasada całościowego działania – to jedna z dwóch zasad funkcjonowania układu nerwowego zaproponowanych przez Karla Lashleya. Zasada całościowego działania mówi, że kora mózgowa działa jako całość, zatem im więcej kory tym lepiej. Ma to szczególne przełożenie na badanie wpływu usunięcia bądź uszkodzenia części kory na proces uczenia się. W badaniach przeprowadzonych na szczurach generalnie im większy obszar kory został usunięty, tym bardziej pogarszały się ich wyniki w testach na uczenie się labiryntu. Nie miało tak dużego znaczenia to, jaki obszar był usunięty, ale ile go zostało usunięte.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 390