Zniekształcenie senne – Wynik cenzury sennej jaka działa podczas snów. Zniekształcenie senne odpowiada dwóm czynnikom, którymi są życzenia senne, oraz dostosowanie się do każdorazowych wymagań cenzury, która podczas każdego snu ma różną ostrość. Zniekształcenie senne rozwija się już w dzieciństwie najczęściej w wieku 5 – 8 lat.

S.Freud, (2012) Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 93, 106 – 108