Acetylocholina – jest związkiem chemicznym, pochodną choliny. Acetylocholina jest neuroprzekaźnikiem. Jest powiązana z funkcjonowaniem pamięci – w chorobie Alzheimera stosuje się leki stymulujące receptory cholinergiczne bądź nasilające wydzielanie acetylocholiny, zwiększanie aktywności synaps cholinergicznych poprawia niektóre aspekty pamięci nawet u zdrowych ludzi. Acetylocholina jest rozkładana przez enzym acetylocholinesterazę na resztę kwasu octowego i cholinę. Prócz procesu uczenia się, acetylocholina jest także powiązana z procesami uwagowymi, a także z przechodzeniem od snu NREM do REM. Poza tym jest ona wydzielane przez zazwojowe włókna układu parasympatycznego.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str.  62-65, 69, 85, 277, 279, 281, 405