ADHD – (z ang. Attention-deificit hyperactivity disorder ) to inaczej zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. ADHD cechuje się zaburzeniami uwagi, nadpobudliwością, impulsywnością, wahaniami nastroju, brakiem opanowania, zwiększoną wrażliwością na stres, oraz zmniejszoną zdolnością tworzenia i realizacji planów. Zaburzenie to może być przyczyną problemów edukacyjnych w przypadku dzieci i zawodowych u dorosłych, jak również zwiększać ryzyko zachowań aspołecznych. ADHD występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet, w USA jest diagnozowane u 3-10% dzieci, w Europie natomiast znacznie rzadziej. Trudne jest postawienie jednocznacznej diagnozy, określającej od jakiego momentu problemy z koncentracją, ruchliwość czy trudności w opanowaniu się zaczynają spełniać definicyjne ramy zaburzenia. Do diagnozowania ADHD można użyć zadań behawioralnych: z wyborem odroczenia, z sygnałem stop i zadania na mrugnięcie uwagowe. Ponadto, to zaburzenie często występuje rodzinnie, rozpoznaje się także zmniejszenie okolic przedczołowych w prawej półkuli. Do leczenia ADHD używa się psychostymulantów, takich jak amfetaminy, czy metylofenidat.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 221-223