Afazja – to ciężkie zaburzenie mowy o podłożu neurologicznym. Dwa charakterystycznie typy afazji, często wymieniane w literaturze ze względu na wpływ ich badania na postęp w rozumieniu neurologicznych podstaw funkcjonowania mowy to afazja Broki, cechująca się dużymi problemami z wymową, trudnością w używaniu przyimków i łączników gramatycznych oraz zaburzonym rozumieniem zdań złożonych oraz afazja Wernickiego, w której zachowana jest poprawna struktura gramatyczna, ale treść wypowiedzi pozostaje bezsensowna, istnieją także trudności ze znalezieniem właściwego słowa, szczególnie nazw przedmiotów i występuje znaczne pogorszenie rozumienia mowy.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 441-444