Adrenalina – to monoamina (czyli zmodyfikowany aminokwas, cechujący się brakiem właściwości kwasowych) i hormon, wytwarzany przez rdzeń nadnerzczy, pełniący także funkcję neuroprzekaźnika. Badania T. R. Elliota w roku 1905 wykazały, że działanie adrenaliny na organy jest podobne do pobudzenia nerwów układu współczulnego, co dało początek teorii o dominującej roli przewodnictwa chemicznego w synapsach. Adrenalina jest związkiem chemicznym z grupy katecholamin, syntetyzowanym z noradrenaliny. Niezbędnym prekursorem do jej wytworzenia jest pobierana z pożywienia fenyloalanina.

Literatura:

Kalat, James W. (2006). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; str. 60, 62, 63, 325