Boczna okolica podwzgórza – to struktura wewnątrz mózgu o skomplikowanej budowie. Boczna okolica podwzgórza zawiera liczne skupiska neuronów i pęczków włókien nerwowych. Bierze udział w regulacji pobierania pokarmu, m.in. przez sterowanie wydzialania insuliny, czy modyfikację wrażliwości smakowej. Uszkodzona boczna okolica podwzgórza powoduje odmawianie przyjmowania wody i pożywienia, co może doprowadzić do śmierci głodowej. Obszar ten jest powiązany z takimi procesami jak: modyfikacja wrażeń smakowych, reakcja wydzielania śliny pod wpływem pożywienia, inicjowanie zwiększonego wydzielania insuliny, inicjowanie i wzmacnianie wyuczonych zachowań czy reakcje autonomiczne w rodzaju wydzielania soków trawiennych.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 310-311