Bodźce znaczące – są to takie bodźce, na które kierowana jest selektywna uwaga filtrująca. Bodźce znaczące zazwyczaj wyznacza kontekst sytuacji, w jakiej są one przedstawione. Te same bodźce mogą być różnie postrzegane także w zależności od wyuczonych schematów spostrzegania. Bodźce znaczące są wyodrębniane w procesie organizacji percepcyjnej – manipulując wewnętrznym i zewnętrznym kontekstem można kontrolować sposób spostrzegania.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 35