Genetyka zachowania – dział psychologii zajmujący się wpływem genów na ludzkie zachowanie, osobowość, zdolności poznawcze, postawy, orientację i tożsamość plciową oraz relacją między czynnikami środowiskowymi a materiałem genetycznym. Do podstawowych metod badań w gnetyce zachowania należą metoda bliźniąt, metoda adopcyjna i selektywna hodowla. Istotnym narzędziem badawczym jest tak zwany współczynnik odziedziczalności, pozwalający sprawdzić rolę wpływu czynników gentycznych na poziom zmienności genetycznej. Dzięki temu badacze mogą na przykład sprawdzić, w jakim stopniu typ osobowości podlega dziedziczeniu, a w jakim stopniu wpływa na niego środowisko. Badania z zakresu genetyki zachowania  umożliwiają zlokalizowanie przyczyn wielu zaburzeń. Warto wspomnieć, że częściowe genetyczne uwarunkwoanie jakiejś cechy nie wyklucza możliwości oddziaływania na nią czynnikami środowiskowymi.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 332-340.