Heurystyka symulacji – polega na wydawaniu sądu, w oparciu o wyobrażenie (symulację) przebiegu zdarzeń. To, jak łatwo jesteśmy w stanie stworzyć taką umysłową symulację danej sytuacji wpływa na jej ocenę. Heurystyka symulacji prowadzi zatem na przykład do tego, że wersje wydarzeń łatwiejsze do wyobrażenia sobie są uznawane za bardziej prawdopodobne. Jest to myślenie kontrfaktyczne, czyli myślenie o tym, co się nie wydarzyło. Mimo, że pewne wydarzenia w rzeczywistości nie miały miejsca, to samo rozpatrywanie ich jako mniej lub bardziej prawdopodobnych wpływa na ostateczną ocenę sytuacji. Heurystyka symulacji może być wykorzystana jako pomoc w radzeniu sobie z nieszczęściami, gdy alternatywy oceniamy jako mało prawdopodobne lub jeszcze gorsze, od tego, co się rzeczywiście wydarzyło. Z drugiej strony, rozmyślanie o tym, co możnaby zrobić lepiej, żeby nie dopuścić do danej sytuacji może pomóc uniknąć podobnych przykrości w przyszłości.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  86