Kokaina – to substancja psychoaktywna, psychostymulant.  Kokaina działa poprzez blokadę wychwytu zwrotnego dopaminy, noradrenaliny i serotoniny, przedłużając w ten sposób działanie tych neuroprzekaźników na synapsę – powoduje pobudzenie, podwyższenie nastroju i eliminuje zmęczenie. Efekt behawioralny, jaki wywiera na użytkownika kokaina pochodzi przede wszystkim z jej aktywności dopaminergicznej. Dopamina wydzielana w nadmiarze szybciej ulega dyfuzji, niż komórka jest ją w stanie wytworzyć, ponadto powoduje aktywację autoreceptorów i na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego hamuje dalsze wydzielanie dopaminy. Powoduje to efekt „zjazdu”, czyli stan depresyjny gdy euforyczny efekt działania kokainy dobiega końca. Kokaina, tak jak inne stymulanty powoduje także wytworzenie się tolerancji przy wielokrotnym zażywaniu (ta sama dawka daje subiektywnie coraz słabszy efekt z biegiem czasu) oraz wydzielanie dynorfiny, która ma działanie przeciwne do nagradzającego działania samej kokainy. Dzieci matek zażywających kokainę w czasie ciąży mają nieco obniżony iloraz inteligncji i mocniej osłabione zdolności językowe w porównaniu z rówieśnikami. Kokaina podobnie jak inne stymulanty jeżeli jest zażywana w ciągach lub wysokich dawkach może powodować stany psychotyczne.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 68, 123, 454 i in