Kolce dendrytyczne – to niewielkie wyrostki znajdujące się na niektórych dendrytach. Kolce dendrytyczne umożliwiają powiększenie powierzchni dostępnej dla synaps w przypadku mniej rozgałęzionych dendrytów.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 32