Kolumna – w kontekście anatomii układu nerwowego, kolumna to zespół komórek zlokalizowanych prostopadle do powierzchni kory mózgowej, które cechują zbliżone właściwości. Komórki w tej strukturze mają liczne połączenia między sobą, mogą na przykład wszystkie reagować na dotyk lewej dłoni lub na określony wzorzec świetlny na siatkówce. Szczególnie komórki kolumn w korze wzrokowej mogą reagować najsilniej na przykład na linie o takiej samej orientacji.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 83, 95, 166, 167