Komory mózgu – to wypełnione cieczą struktury, powstałe w procesie rozwoju układu nerwowego z kanału wewnątrz cewy nerwowej. Komory mózgu to dwie rozległe komory boczne, które z tyłu łączą się z trzecią komorą, która z kolei jest połączona z czwartą umiejscowioną w rdzeniu przedłużonym. Komory mózgu wypełnia płyn mózgowo-rdzeniowy, czyli przezroczysta ciecz podobna do osocza. Powiększone komory mózgu obserwuje się u pacjentów ze schizofrenią.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 92, 482