Monitorowanie automatyczne – związane jest z paradoksalnym efektem kontroli. W przypadku próby świadomego zahamowania myślenia na jakiś temat uruchamiane są dwa mechanizmy: monitorowanie automatyczne i kontrolowana interwencja. Monitorowanie automatyczne dotyczy analizowania myśli w poszukiwaniu treści niepożądanej. Wymaga on stałej, słabej aktywizacji tej treści – bez tego niemożliwe jest sprawdzenie, czy o tym właśnie myślimy. W skutek – kontrolowana interwencja ma charakter aktywny i świadomy – zastępowanie treści niepożądanych innymi myślami. W sytuacji, gdy pojawia się inne obciążenie zdolności operacyjnych lub dystraktor proces kontrolowanej interwencji jest mocniej dezorganizowany niż monitorowanie automatyczne, co prowadzi do paradoksalnego nasilenia myślenia na cenzurowany temat.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 145