Narkolepsja – to choroba, która charakteryzuje się częstymi i niespodziewanymi napadami senności podczas dnia. Narkolepsja wystęuje u jednej na tysiąc osób. Czasami występuje rodzinnie, ale jak dotąd nie zidentyfikowano skojarzonego z nią genu, większość osób cierpiących na nią nie ma też krewnych chorujących na to schorzenie. Narkolepsja prócz napadów senności może wiązać się także z napadowym zwiotczeniem mięśni u osoby w stanie czuwania, często pod wpływem silnych emocji – katapleksją, częstymi przypadkami porażeń sennych i halucynacji hipnagogicznych i hipnopompicznych (czyli przeżyciami przypominającymi marzenia senne, występującymi odpowiednio tuż przed zaśnięciem i tuż po obudzeniu; porażenia senne, a także halucynacje hipnagogiczne oraz hipnopompiczne występują także okazjonalnie u zdrowych osób). Zaburzenie to wiąże się z nadaktywnością synaps cholinergicznych, a także nieprawidłowym działaniem hipokretyny (oreksyny). Narkolepsję współcześnie leczy się podając leki psychostymulujące, takie jak pemolina czy metylofenidat.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 280-281