Nieświadomość motywowana – ujęcie koncepcji świadomości w myśl teorii psychoanalitycznej, jako motywacyjnej teorii zachowania. Nieświadomość motywowana to taka, która w celu obronnym dąży do utrzymania pewnych zagrażających treści w ramach nieświadomości. Przepuszczenie tychże do świadomości, mogłoby doprowadzić jednostkę do konieczności przeżycia bezsensownego bólu i dyskomfortu, który byłby sprzeczny z ludzkim dążeniem do przyjemności i który potencjalnie mógłby pogorszyć sposób funkcjonowania jednostek w społeczeństwie. Przechowywanie pewnych danych w nieświadomości nie jest więc przypadkowe, a motywowane konkretnymi powodami i doświadczeniami. Istnienie nieświadomych obszarów rzeczywistości człowieka nie oznacza, że nie wpływają one na jego zachowanie w codziennym życiu. Zdarza się, że jednostka wykazuje chęć utrzymania treści w nieświadomości, lecz jej siła sprawia, że przedostaje się ona wbrew woli jednostki do świadomości, ujawniając się choćby za pomocą czynności pomyłkowych.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 76