Receptory węchowe – to neurony odpowiedzialne za odbiór bodźców węchowych, dzięki odpowiednim białkom receptorowym na ich powierzchni. Receptory węchowe znajdują się na nabłonku węchowym w tylnej części przewodów nosowych. Ich czas życia wynosi nieco ponad miesiąc, następnie są zastępowane przez nowe komórki węchowe.  Ulegają one szybkiej adaptacji, czyli uniewrażliwieniu na otaczające bodźce. Naukowcy jak dotąd nie sporządzili pełnej listy typów receptorów węchowych i aktywujących je substancji. Badania nad występowaniem anosmii, czyli niewrażliwości na specyficzny zapach wykryło ich pięć rodzajów, zbierając dodatkowo przesłanki ku stwierdzeniu występowania kolejnych dwudziestu sześciu (Amoore, 1977). Ich lista dalej jednak pozostaje niekompletna.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 214, 215