Reklama lękowa – nazywane także reklamami warunkowanymi lękiem, to takie reklamy, które przekazują konsumentowi wiadomość, że jak nie będzie stosował jakiegoś produktu bądź korzystał z danych usług może wydarzyć mu się coś złego. Reklama lękowa kładzie nacisk na minimalizację ryzyka związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem i zdrowiem. Pierwsze badania wykazały brak skuteczności takich reklam (Mowen, 1990). Późniejsze jednak wykazały, że reklama lękowa jest skuteczna, o ile stosuje umiarkowany poziom lęku. Reklama lękowa jest najczęściej stosowana przez agencje ubezpieczeniowe, firmy samochodowe oraz organizacje społeczne związane z ochroną zdrowia. Często jest także stosowana przez firmy farmaceutyczne i produkujące pasty do zębów. Specyficznym rodzajem tego typu reklam są także reklamy papierosów, które obłożone często ustawową koniecznością informowania o zagrożeniu związanym z paleniem papierosów z jednej strony ostrzegają przed paleniem tytoniu, z drugiej zaś zachęcają do niego, co powoduje powstawanie dysonansu poznawczego.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 123, 125-126, 136