Słuch – to jeden ze zmysłów. Słuch to zdolność do odbierania bodźców akustycznych – fal dźwiękowych, czyli cyklicznych drgań, zagęszczeń i rozprężęń, rozchodzących się w ośrodkach sprężystych, takich jak woda czy powietrze. Fale te mają kilka ważnych z perspektywy percepcji słuchowej właściwości, prze wszystkim mają amplitudę (która częściowo przyczyna się do subiektywnie odbieranej głośności) i częstotliwość, czyli liczbę drgań na sekundę, która jest odbierana jako wysokość tonu. Narzędem słuchu jest ucho wewnętrzne, z którego impulsy nerwowe są przesyłane to kory słuchowej, będącej częścią płatów skroniowych. Słuch polega nie tylko na rozpoznawaniu dźwięków (w przypadku ludzi najważniejszą funkcją słuchu wydaje się interpretacja mowy), ale także w jego lokalizowaniu, interpretowaniu położenia źródła dźwięku, a także jego ważności z perspektywy przetrwania organizmu.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 188-195