Zdrada seksualna – jest to forma zdrady, w której jeden z partnerów angażuje się w seks z osobą spoza związku. Zdrada seksualna wydaje się być szczególnie dotkliwa dla mężczyzn, którzy ze względu na ewolucyjny dylemat niepewności ojcostwa wykazują się dalej posuniętą zazdrością o seks, jako adaptacją łagodzącą ten problem. Inna teoria, próbująca wyjaśnić, dlaczego zdrada seksualna wydaje się bardziej bolesna dla mężczyzn wskazuje na stereotypowe przekonania o niejednakowym znaczeniu obu form zdrady. Kobiety z reguły angażują się seks jedynie pod warunkiem zaistnienia związku uczuciowego, zatem, jeżeli w grę wchodzi zdrada seksualna, można przypuszczać, że druga forma zdrady – emocjonalna – również ma miejsce.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  450